Skip to main content

Policy för cookies

Välkommen

Välkommen till  http://www.livostin.se/ som ägs av McNeil Sweden AB. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få ”samtycke” från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 • Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 • Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (i) ovan.
 • Erbjudit "tydlig och heltäckande" information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 • Beslutat om en lämplig strategi för att få besökarnas samtycke av cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

Strategier för samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) ("cookies") utvecklas kontinuerligt, och även om tidigare strategier med uttryckligt samtycke (så kallade "opt-in"-strategier) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan de påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan strategier med underförstått samtycke göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas "opt-out") när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilken strategi för samtycke som är lämplig för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma strategi som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa är vår strategi att kräva samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Underförstått samtycke av cookies: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under "Hur man blockerar".

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Vi vill göra dig medveten om att vi inte styr över cookies/spårningstekniker på andra webbplatser och denna policy för cookies inte är tillämplig för dessa webbplatser.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, kommentarer eller känner osäkerhet kring denna policy för cookies eller hur information används på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss:

McNeil Sweden AB

169 04 Solna

+46 8 503 385 00

[email protected]

Ändringar av denna policy för cookies

Om denna policy för cookies ändras, kommer den reviderade policyn att publiceras på denna webbplats. Denna policy för cookies uppdaterades senast den 10 oktober 2016.

 

Bilaga A: Typer av cookies som används på denna webbplats

 

Typ av cookie Källa Syfte Giltighetstid Hur man blockerar

Cookies som placeras av McNeil Sweden AB (förstapart-cookies)

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn:
s_fid, s_dl, s_cpm, s_vnum, s_lv, s_vi

Adobe Analytics (tidigare känt under namnet Adobe Site Catalyst & Adobe Omniture)

Adobe Analytics använder cookies för att kunna skilja mellan olika användare på webbplatsen och se vad de gör och tittar på när de

besöker webbplatsen. Med hjälp av dessa cookies kan vi samla in och analysera information från besökarna, till exempel vilken webbläsare de använder, antal

nya besökare, hur många sidor de tittar på per besök och hur de reagerar på reklamen på webbplatsen.
Med hjälp av Adobe Analytics kan vi identifiera och förstå de problem du stöter på när du besöker webbplatsen som konsument. De data

vi samlar in används i första hand till att förbättra din upplevelse som kund. Tack vare att vi kan ta del av den här informationen kan vi identifiera

funktioner, produkter och vilka delar av webbplatsen som fungerar bra och som är användbara för dig som kund. Vi kan även identifiera de delar som inte

fungerar lika bra och på det sättet förbättra din upplevelse. Med hjälp av dessa Adobe-cookies får vi information som hjälper oss att förbättra kvaliteten på

de tjänster vi erbjuder dig.
Data som samlas in med Adobe Analytics kan bara ses av relevanta avdelningar på JnJ och Adobe.
Information om enskilda cookies:
s_fid (reserv-id för besökaren): Om vi inte kan ange besökar-id på vanligt sätt använder vi ett reserv-id för att identifiera

individuella användare.
s_dl: Lagrar antal dagar sedan senaste besöket för vår kampanjkanalspårning.
s_cpm: Används för att beräkna trafik mellan kanalerna. Den lagrar den senaste kanalen och antal sekunder tills den upphör att

gälla.
s_vnum (besökarnummer): Ett slumpmässigt nummer skapas och sparas med en parameter (vn=) som visar vilket nummer det är. Om samma

nummer återkommer (se s_lv) ökas vn-parametern.
s_lv: Det nummer som slumpmässigt tilldelats en användare för att fastställa både besökarnummer (s_vnum ovan) och antal dagar sedan

besökarens senaste besök.
s_vi (besökar-id): Vi anges samma id för alla våra varumärken, för att få rapportering mellan de olika domänerna. Det ställs in av

cpg.consumer.com och är en cookie som gäller i fem år. Besöks-id är ett slumpmässigt nummer och en tidsstämpel som sedan kodas och skrivs till cookien för

att därefter användas för att identifiera en unik besökare. Ingen del av det här numret kan spåras till underliggande personlig information.

s_fid: 2 år
s_dl: 2 år
s_cpm: 90 dagar
s_vnum: 1 år
s_lv: 1 år
s_vi: 5 år

Du kan avanmäla dig från cookies här:

href="http://metrics.cpgconsumer.com/optout.html">http://metrics.cpgconsumer.com/optout.html

. JnJ avsäger sig allt ansvar för innehåll på externa

webbplatser.

Remarketing-tagg

Google AdWords/Google Analytics

Samlar in grupper av användare som besökt vissa delar av er webbplats. Med hjälp av de här användarlistorna kan vi rikta vår PPC-

aktivitet med större exakthet. Ett exempel är personer som besökt webbplatsen de senaste 30 dagarna och som vi vet redan har interagerat med varumärket. Tack

vare den kunskapen kan vi fördubbla vår satsning för att nå de användarna. Likadant kan vi använda negativa sökord för att se till att webbplatsen får ny och

stegvis ökande trafik.

Du kan ange längd i dagar: 0–540 dagar (30 dagar rekommenderas)

Använd webbläsarens inkognitoläge/Ta bort webbläsarhistorik och cookies

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: id

Doubleclick.net

Cookien genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller slumpmässiga strängvärden.

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter två år.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din

webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: Test_cookie

Doubleclick.net

Cookien genereras med floodlight-taggar vid dubbelklickning. Denna cookie innehåller värde för användarbehörighet

(CheckForPermission)

Cookien som används för detta ändamål tas bort efter 10 minuter.

Du kan acceptera eller neka användning av dessa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Se hjälpfliken i din

webbläsare för information om hur du gör detta (förfarandet varierar mellan olika webbläsare).

 

Senast Uppdaterad: Juni 2017