Skip to main content

Kontakt

Om det rör sig om ett akut sjukdomstillstånd eller om du behöver specifik medicinsk rådgivning, vänd dig till läkare eller vårdcentral/sjukhus.

Om du vill tala med någon om LIVOSTIN® är du välkommen att ringa nedanstående nummer:

08-503 385 00

Du kan också mejla oss på [email protected]