Skip to main content

Att behandla allergi

En kvinna på läkarbesök

Om du känner symptom på allergi för första gången är det viktigt att du rådfrågar på apotek eller diskuterar med din läkare först.

Det finns många olika typer av behandlingar och strategin kan variera beroende på vilka allergisymtom du har. När du väl har bestämt dig för att använda allergimedicin kommer ofta nästa utmaning, att bestämma vilken allergimedicin som passar just dina behov.

Ta reda på vilka typer som finns, och hur de olika alternativen kan lindra dina symtom.Är du osäker är det alltid bra att fråga om råd på ett apotek, ringa sjukvårdsupplysningen eller besöka en läkare. Om receptfria läkemedel inte lindar symptomen, om det är ett barn som får allergiska besvär, om du har astmasymptom med andningsbesvär eller hosta, får besvär från luftrören vid träning eller om besvären finns kvar året om, bör du söka vård hos en läkare.

Förutom att ställa rätt diagnos och ordinera behandling kan läkaren ge dig ytterligare råd om allergi.

Antihistaminer

Antihistaminer används ofta för att behandla allergier. De blockerar histaminets verkan i din kropp. Receptfritt finns antihistamin tillgängligt i tablettform, nässpray och ögondroppar.

LIVOSTIN® erbjuder nässpray och ögondroppar med antihistamin för lokal behandling av ögon och näsa.

En kvinna som köper allergimedicin

Här kan du läsa mer