Skip to main content

Inomhusallergi (damm/mögel/kvalster)

En dammhög

Här får du veta mer om vad som kan orsaka allergiska symptom i inomhusmiljöer och hur du kan hantera dem.

Allergi mot damm och kvalster

dust-mite

Den vanligaste orsaken till inomhusallergier är kvalster. Kvalster är mikroskopiska spindelliknande insekter, osynliga för det mänskliga ögat. De lever inomhus och klamrar sig fast vid till exempel textilier, möbeltyger, sängkläder, kuddar och madrasser. Kvalster lever på de miljontals döda hudceller som vi fäller varje dag. Vanligt damm består av kvalster, men också andra partiklar som till exempel textilfibrer, mögel och pollen.

Lär dig känna igen det som orsakar dina symtom. Om du vet vad som utlöser din allergi är det lättare att göra anpassningar därefter.

Mögelallergi

Mögel i ett hörn vid ett fönster

Vi kopplar vanligtvis ihop allergisymptom med växter och pollen, men även mögel kan orsaka liknande besvär.

De små lufburna mögelsporerna förekommer vanligtivs utomhus men kan även spridas i fuktiga utrymmen och skapa problem inomhus. Allergi mot mögel är ovanligt, men mögeltoxiner kan genom icke-allergisk överkänslighet ge symtom som liknar de allergiska symtomen. Det första steget i att hantera dessa symtom är att identifiera mögelkällan inomhus för att sedan kunna eliminera den, vilket i vanliga fall räcker för att bli av med besvären.