Skip to main content

Det här sker vid en allergisk reaktion

Ett ansikte och pollen

En allergisk reaktion i fyra steg:

  1. En allergisk reaktion startas av ett så kallat allergen, exempel på allergener är pollen, kvalster eller katthår. Reaktionen kan till exempel starta genom att man andas in pollen.
  2. Första gången kroppen utsätts för allergenet får du ingen allergisk reaktion, men det bildas antikroppar (IgE) som fäster på de så kallade mastcellerna. Mastcellerna finns t ex i blodet, huden och i slemhinnorna (näsa, ögon, mun).
  3. Kroppen blir därmed bättre på att bekämpa allergenet och nästa gång du utsätts för det får du en allergisk reaktion. Allergenet fäster vid antikropparna, vilket gör att mastcellerna ”spricker”.
  4. Mastcellerna släpper då ifrån sig bland annat histamin, vilket orsakar de allergiska besvären. Beroende på hur mycket och var någonstans på kroppen man utsätts för allergenet, utlöser det en eller flera allergiska symtom, som till exempel rinnsnuva, astma eller kliande, rinnande ögon.

Snabbfakta: Symtomen kan avslöja hur allergenet tagit sig in i kroppen. Exempel: Om allergenet tagit sig in via näsan kommer du med allra största sannolikhet att nysa eller få andra näsbesvär.