Skip to main content

Om allergier

Här får du lära dig mer om hur du bättre kan lära dig att leva med din allergi. Läs om hur du känner igen dina symtom och hur du kan försöka identifiera vad som utlöser din allergi. Små förändringar kan göra skillnad så att du mår bättre.

Allergi kan vara lindrig, men också utlösa livshotande anafylaktisk chock. Allergier kan få dig att må dåligt, t. ex. tappa fokus, känna dig trött eller till och med göra att du får svårt att sova. Även de mest vanliga allergierna mot pollen, pälsdjur och damm kan påverka ditt liv dramatiskt. Våra råd kan hjälpa dig att hantera och försöka minimera dina problem.

Informationen beskriver de vanligaste allergierna som utlöses av luftburna allergener, till exempel från pollen, kvalster, pälsdjur och mögel. Informationen tar inte upp livshotande anafylaktiska reaktioner, allergi mot livsmedel, läkemedel eller insekter.